top of page

Kalibratie van Meetmiddelen

De door NauMetrics aan u geleverde gekalibreerde gereedschappen worden voor u geregistreerd in een database.

u wordt door ons periodiek geïnformeerd of uw meetinstrumenten gekalibreerd dienen te worden. NauMetrics verzorgt uw kalibraties opdat u bij audits nooit voor onaangename verassingen komt te staan.
Uiteraard verzorgen wij ook kalibraties van niet door NauMetrics  geleverde meetinstrumenten ook On-Site. Bij aanname van uw kalibratie opdracht worden uw instrumenten door ons geregistreerd en wordt u vervolgens periodiek geïnformeerd.
Levert u ons gerust uw meetmiddelenlijst aan via sales@naumetrics.nl  u ontvangt binnen 5 werkdagen een vrijblijvende offerte.

 

Aandachtsgebieden:

 • Geometrie

 • Massa

 • Druk

 • Kracht & moment

 • Temperatuur

 • Weegwerktuigen

 • Relatieve vochtigheid

 • Vloeistof/flow

 • Tijd

 • Snelheid & versnelling

 • Proces en productmeting

bottom of page
UA-86644958-1